Nội Quy

Đây là Website Phật Giáo Nguyên Thuỷ (Theravada) nên Website chỉ đăng tải những bài nào liên quan tới lời dạy của Đức Phật tổ Gotama đã được tồn giữ trong tam tạng Pali và các tài liệu liên quan. Hi vọng rằng, Website sẽ trở thành thư viện giúp phổ biến chánh pháp đến tất cả những ai đang tầm cầu pháp Cao Thượng.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Fanpage: Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada

1. Những nội dung nào sẽ không đăng trên Website:

Chẳng hạn như: 

  • Các quảng cáo.
  • Các lời kêu hùn phước (không có nguồn gốc).
  •  Các bài viết không rõ nguồn gốc xuất xứ.
  •  Các bài viết mang tính phù phiếm (mê tín dị đoan), chỉ trích, xuyên tạc, phỉ báng, và mạo danh giáo pháp.
  • Các bài viết liên quan tới chính trị …

2. Các bài đăng yêu cầu:

  • Phải có nguồn gốc xuất xứ.
  • Các tài liệu trích dẫn liên quan.

3. Website không chấp nhận:

  • Các lời nhận xét và bình luận (comment) thiếu văn hoá sẽ bị gỡ xuống và bị nhắc nhở.
  • Block các thành viên có hành vi xuyên tạc chánh pháp.

Kính chúc mọi người đạt được sự an vui, sự tiến hoá lâu dài trong Giáo Pháp của Đức Phật, và cuối cùng chứng đắc A La Hán Thánh Đạo – A La Hán Thánh Quả và Niết Bàn đồng đều nhau cả thảy.

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.